58000 Чернiвецька область, мiсто Чернiвцi, Першотравневий район, вул.Головна, буд. 59. код КОАТУУ: 7310136600, ЄДРПОУ: 25811231
Ліцензія на ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 13.11.2012р. дата переоформлення ліцензії 09.02.2016р. строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна) орган ліцензування НАЦКОМФІНПОСЛУГ

тел.: (0372) 57-77-07
тел.моб. 0504349516
тел 067 377 07 80

на главную карта контакты
кредитний комітет


Надаємо кредити

комерцiйнi кредити;
кредити, наданi на ведення фермерських господарств;
кредити, наданi на ведення особистих селянських господарств;
кредити, наданi на придбання, будiвництво, ремонт та реконструкцiю нерухомого майна;
споживчi кредити, у тому числi: придбання автотранспорту; придбання аудiо-, вiдео-, побутової технiки та комп'ютерiв; iншi потреби.

Застава (iпотека) - 42% рiчних Порука (гарантiя, iншi види забезпечення) - 48% рiчнихПриймаємо депозитні внески:

на вимогу — 5% річних
на термін до 3 мiсяцiв — 17% річних
на термін від 3-х до 12 місяців — 19% річних
на термiн вiд 12 до 24 мiсяцiв - 21% рiчних

понад 24 місяці — 23% річних

 

 

Приймаємо додаткові пайові внески
 

 

Працюймо з нами!

КС «Буковина» — перша кредитна спілка Буковини.
Працюємо з 2000 року. 

Кредитний комітет КС «Буковина» є органом управління, який забезпечує поточну діяльність Спілки у сфері кредитування. Працює на підставі Статуту Спілки та Положення „Про Кредитний комітет КС "Буковина"”

Кредитний комітет призначається Спостережною радою Спілки у кількості – 5 членів.

 

До складу нині діючого Кредитного комітету Спілки входять:

Хижняк Йосип Семенович – голова кредитного комітету;

Андрушак Андрій Омелянович – заступник голови кредитного комітету;

Лучишин Марія Степанівна – секретар кредитного комітету.

Романовська Діана Дорімедонтівна – член кредитного комітету;

Тацюк Маряна Володимирівна – член кредитного комітету;

 

Члени Кредитного комітету можуть не перебувати у трудових відносинах із Кредитною спілкою.

Рішення Кредитного комітету приймаються колегіально - простою більшістю голосів.

 

До компетенції Кредитного комітету належать:

•  розгляд заяв членів Спілки про надання кредитів і прийняття рішень із цих питань;

•  здійснення контролю за якістю кредитного портфеля;

•  вирішення інших питань, пов’язаних з кредитною діяльністю Спілки.

 

Крім цього Кредитний комітет в частині кредитування:

•  здійснює моніторинг кредитів;

•  контролює формування Резерву забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів, та готує рішення про його використання;

•  бере участь в розробці та доопрацюванні “Положення про фінансові послуги” в частині кредитування;

•  забезпечує додержання учасниками кредитних відносин вимог законодавства;

•  визначає потребу у додатковому залученні коштів членів Спілки, кредитів інших кредитних спілок, об’єднаної кредитної спілки та банків;

•  ініціює перед Спостережною радою встановлення та зміни розміру плати (процентів) за користування кредитами, що надаються Спілкою, обґрунтовує розмір плати за залучені кошти;

•  здійснює контроль за сплатою процентів та поверненням кредитів;

•  організовує і здійснює заходи зі стягнення прострочених кредитів;

•  готує подання до Спостережної ради щодо стану кредитування, якості кредитного портфелю, списання безнадійних кредитів;

•  звітує Спостережній раді та Загальним зборам.

 
 
 
 
 
Створення сайту — студія «Ольвія»