58000 Чернiвецька область, мiсто Чернiвцi, Першотравневий район, вул.Головна, буд. 59. код КОАТУУ: 7310136600, ЄДРПОУ: 25811231
Ліцензія на ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 13.11.2012р. дата переоформлення ліцензії 09.02.2016р. строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна) орган ліцензування НАЦКОМФІНПОСЛУГ

тел.: (0372) 57-77-07
тел.моб. 0504349516
тел 067 377 07 80

на главную карта контакты
загальні збори


Надаємо кредити

комерцiйнi кредити;
кредити, наданi на ведення фермерських господарств;
кредити, наданi на ведення особистих селянських господарств;
кредити, наданi на придбання, будiвництво, ремонт та реконструкцiю нерухомого майна;
споживчi кредити, у тому числi: придбання автотранспорту; придбання аудiо-, вiдео-, побутової технiки та комп'ютерiв; iншi потреби.

Застава (iпотека) - 42% рiчних Порука (гарантiя, iншi види забезпечення) - 48% рiчнихПриймаємо депозитні внески:

на вимогу — 5% річних
на термін до 3 мiсяцiв — 17% річних
на термін від 3-х до 12 місяців — 19% річних
на термiн вiд 12 до 24 мiсяцiв - 21% рiчних

понад 24 місяці — 23% річних

 

 

Приймаємо додаткові пайові внески
 

 

Працюймо з нами!

КС «Буковина» — перша кредитна спілка Буковини.
Працюємо з 2000 року. 

Загальні збори КС «Буковина» є вищим органом управління, який визначає стратегію діяльності Спілки, і діє на підставі Закону України „Про кредитні спілки” та Статуту Спілки.

Чергові Загальні збори Спілки скликаються шляхом письмового повідомлення її членів та оголошення у пресі порядку денного, дати, години та місця їх проведення. Члени Спілки одночасно повідомляються про основні підсумки діяльності Спілки за минулий звітний період.

Загальні збори вважаються легітимними, якщо на них присутні не менше 50% членів Кредитної спілки. Кожний член Спілки має на Загальних зборах один голос.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів.

 

До виключної компетенції Загальних зборів членів кредитної спілки належить:

 

1) затвердження Статуту кредитної спілки, внесення до нього змін і доповнень;

2) обрання та відкликання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії;

3) затвердження річних результатів діяльності Спілки, звітів Спостережної ради, Правління та Кредитного комітету і висновків Ревізійної комісії;

4) прийняття рішення про збільшення пайового капіталу Спілки;

5) прийняття рішення про порядок розподілу доходу та покриття збитків Спілки;

6) затвердження положень про Спостережну раду, Ревізійну комісію, Кредитний комітет та Правління;

7) прийняття рішення про створення інших органів управління, крім С постережної ради, Ревізійної комісії, Кредитного комітету та Правління;

8) прийняття рішення про припинення діяльності кредитної спілки.

 

 
 
 
 
 
Створення сайту — студія «Ольвія»