58000 Чернiвецька область, мiсто Чернiвцi, Першотравневий район, вул.Головна, буд. 59. код КОАТУУ: 7310136600, ЄДРПОУ: 25811231
Ліцензія на ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 13.11.2012р. дата переоформлення ліцензії 09.02.2016р. строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна) орган ліцензування НАЦКОМФІНПОСЛУГ

тел.: (0372) 57-77-07
тел.моб. 0504349516
тел 067 377 07 80

на главную карта контакты
спостережна рада


Надаємо кредити

комерцiйнi кредити;
кредити, наданi на ведення фермерських господарств;
кредити, наданi на ведення особистих селянських господарств;
кредити, наданi на придбання, будiвництво, ремонт та реконструкцiю нерухомого майна;
споживчi кредити, у тому числi: придбання автотранспорту; придбання аудiо-, вiдео-, побутової технiки та комп'ютерiв; iншi потреби.

Застава (iпотека) - 42% рiчних Порука (гарантiя, iншi види забезпечення) - 48% рiчнихПриймаємо депозитні внески:

на вимогу — 5% річних
на термін до 3 мiсяцiв — 17% річних
на термін від 3-х до 12 місяців — 19% річних
на термiн вiд 12 до 24 мiсяцiв - 21% рiчних

понад 24 місяці — 23% річних

 

 

Приймаємо додаткові пайові внески
 

 

Працюймо з нами!

КС «Буковина» — перша кредитна спілка Буковини.
Працюємо з 2000 року. 

Спостережна рада КС «Буковина» є органом управління, який визначає стратегію розвитку та діяльності Спілки, і діє на підставі Закону України „Про кредитні спілки”, Статуту Спілки та Положення „Про Спостережну раду”

Спостережна рада обирається Загальними зборами членів Спілки у кількості – 5 членів на термін один рік і виконує свої обов’язки до наступних Загальних зборів.

 

До складу нині діючої Спостережної ради входять:

 

Голова - Мельничук Микола Дмитрович

Заступник голови - Пулинець Володимир Олександрович

Секретар - Романовська Дiана Дорiмедонтiвна

Члени - Хижняк Йосип Семенович, Янчук Олексiй Михайлович

Всі члени Спостережної ради працюють на громадських засадах.

Рішення Спостережної ради приймаються колегіально - простою більшістю голосів.

До компетенції Спостережної ради Спілки належить:

 

•  затвердження положень про порядок надання послуг членам Спілки;

•  встановлення видів та умов надання Спілкою фінансових послуг своїм членам;

•  затвердження рішень Кредитного комітету про надання кредиту у випадках,

•  передбачених відповідним положенням Спілки;

•  визначення порядку прийняття рішень про придбання та продаж майна Спілки, використання тимчасово вільних коштів;

•  затвердження бюджету та штатного розпису Спілки;

•  затвердження положення про структурні підрозділи Спілки;

•  призначення голови та членів Правління, членів Кредитного комітету;

•  визначення кваліфікаційних вимог до членів Кредитного комітету, працівників Спілки та залучених на договірних умовах експертів;

•  прийняття рішення про вступ Спілки до асоціації Спілок та/або об’єднаної кредитної спілки і вихід із таких асоціацій та/або об’єднаної кредитної спілки;

•  прийняття нових членів до Спілки і припинення членства у Спілці;

•  виконання функцій, делегованих їй Загальними зборами Спілки.

 

Крім цього Спостережна рада:

 

•  скликає Загальні збори членів Спілки ;

•  затверджує і контролює виконання плану розвитку та програм Спілки;

•  контролює виконання бюджету Спілки;

•  визначає делегатів на конференції та інші заходи об`єднань спілок та інших організацій;

•  приймає рішення про списання неповернених кредитів;

•  затверджує звіти Правління та Кредитного комітету до Загальних зборів членів Спілки;

•  звітує перед Загальними зборами членів Спілки про результати діяльності Спілки.

 
 
 
 
 
Створення сайту — студія «Ольвія»