58000 Чернiвецька область, мiсто Чернiвцi, Першотравневий район, вул.Головна, буд. 59. код КОАТУУ: 7310136600, ЄДРПОУ: 25811231
Ліцензія на ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 13.11.2012р. дата переоформлення ліцензії 09.02.2016р. строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна) орган ліцензування НАЦКОМФІНПОСЛУГ

тел.: (0372) 57-77-07
тел.моб. 0504349516
тел 067 377 07 80

на главную карта контакты
правління


Надаємо кредити

комерцiйнi кредити;
кредити, наданi на ведення фермерських господарств;
кредити, наданi на ведення особистих селянських господарств;
кредити, наданi на придбання, будiвництво, ремонт та реконструкцiю нерухомого майна;
споживчi кредити, у тому числi: придбання автотранспорту; придбання аудiо-, вiдео-, побутової технiки та комп'ютерiв; iншi потреби.

Застава (iпотека) - 42% рiчних Порука (гарантiя, iншi види забезпечення) - 48% рiчнихПриймаємо депозитні внески:

на вимогу — 5% річних
на термін до 3 мiсяцiв — 17% річних
на термін від 3-х до 12 місяців — 19% річних
на термiн вiд 12 до 24 мiсяцiв - 21% рiчних

понад 24 місяці — 23% річних

 

 

Приймаємо додаткові пайові внески
 

 

Працюймо з нами!

КС «Буковина» — перша кредитна спілка Буковини.
Працюємо з 2000 року. 

Правління КС «Буковина» є органом управління, який організовує поточну діяльність Спілки. Працює на підставі Статуту Спілки та Положення „Про Правління”

 

Правління призначається Спостережною радою Спілки.

 

До складу нині діючого Правління Спілки входять:

 

Андрушак Андрій Омелянович – голова правління;

Тацюк Маряна Володимирівна – головний бухгалтер;

Лучишин Марія Степанівна – член правління;

 

Всі члени Правління перебувають у трудових відносинах із Кредитною спілкою.

Рішення Правління приймаються колегіально - простою більшістю голосів.

 

Повноваження та обов’язки Правління полягають у вирішенні всіх питань діяльності Спілки, включаючи делеговані йому повноваження, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, Спостережної ради та Кредитного комітету.

 

Правління Спілки забезпечує:

•  розробку і пода ння на розгляд та затвердження відповідним органам управління

проект у бюджеті, внутрішніх положень, плану розвитку Спілки тощо;

•  інформу вання та звітність відповідним органам управління про поточний стан діяльності Спілки;

•  здійснення поточної діяльності Спілки;

•  відслідкову вання по казник ів фінансового стану Спілки та коригу вання поточн ої діяльність Спілки з метою їх дотримання;

•  надання на належному рівні послуг членам Спілки;

•  здійснення інших прав та обов’язк ів на виконання своїх завдань;

•  здійснення повноважень, делеговані йому Спостережною радою.

 
 
 
 
 
Створення сайту — студія «Ольвія»