58000 Чернiвецька область, мiсто Чернiвцi, Першотравневий район, вул.Головна, буд. 59. код КОАТУУ: 7310136600, ЄДРПОУ: 25811231
Ліцензія на ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ (початок дії ліцензії 13.11.2012р. дата переоформлення ліцензії 09.02.2016р. строк дії ліцензії - безстроковий, тип ліцензії - дійсна) орган ліцензування НАЦКОМФІНПОСЛУГ

тел.: (0372) 57-77-07
тел.моб. 0504349516
тел 067 377 07 80

на главную карта контакты
ревізійна комісія


Надаємо кредити

комерцiйнi кредити;
кредити, наданi на ведення фермерських господарств;
кредити, наданi на ведення особистих селянських господарств;
кредити, наданi на придбання, будiвництво, ремонт та реконструкцiю нерухомого майна;
споживчi кредити, у тому числi: придбання автотранспорту; придбання аудiо-, вiдео-, побутової технiки та комп'ютерiв; iншi потреби.

Застава (iпотека) - 42% рiчних Порука (гарантiя, iншi види забезпечення) - 48% рiчнихПриймаємо депозитні внески:

на вимогу — 5% річних
на термін до 3 мiсяцiв — 17% річних
на термін від 3-х до 12 місяців — 19% річних
на термiн вiд 12 до 24 мiсяцiв - 21% рiчних

понад 24 місяці — 23% річних

 

 

Приймаємо додаткові пайові внески
 

 

Працюймо з нами!

КС «Буковина» — перша кредитна спілка Буковини.
Працюємо з 2000 року. 

Ревізійна комісія КС «Буковина» є органом управління, який забезпечує контроль діяльності Спілки, і діє на підставі Закону України „Про кредитні спілки”, Статуту Спілки та Положення „Про Ревізійну комісію КС "Буковина" ”

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Спілки.

До складу нині діючої Ревізійної комісії входять:

Даведюк Павло Степанович – голова комісії;

Кифяк Василь Федорович - заступник голови;

Чернова Зося Миколаївна – секретар.

Всі члени Ревізійна комісія працюють на громадських засадах.

Рішення Ревізійної комісії приймаються колегіально - простою більшістю голосів.

 

Ревізійна комісія повноважна:

•  вимагати надання будь-яких матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також, пояснень посадових осіб Спілки;

•  залучати до проведення перевірок зовнішніх експертів з числа осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Спілкою;

•  припинити повноваження будь-якої посадової особи Спілки в разі виявлення допущених нею порушень, що загрожують фінансовій стабільності Спілки;

•  самостійно скликати позачергові Загальні збори, якщо цього потребують інтереси Спілки;

•  приймати участь в засіданнях Спостережної ради, Правління, Кредитного комітету та інших органів, створених згідно зі Статутом;

•  брати участь у плануванні діяльності Сп і лки ;

•  подавати рекомендації органам управління Спілки щодо покращення організації їхньої роботи або усунення виявлених недоліків ;

 

Ревізійна комісія зобов’язана:

•  не рідше одного разу на рік проводити перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Спілки;

•  щоквартально проводити перевірку каси, контролювати наявність та умови зберігання застав, проводити вибіркове співставлення відповідності записів в первинних документах даним бухгалтерського обліку, перевіряти окремі аспекти діяльності Правління та Кредитного комітету;

•  вивчати запити, скарги й пропозиції членів Спілки та членів органів управління, вживати заходи для врегулювання спірних питать ;

•  доповідати про результати проведених перевірок Загальним зборам членів Спілки та Спостережній раді Спілки;

•  складати та подавати Загальним зборам на затвердження висновок за річними звітами про результати діяльності Спілки.

 
 
 
 
 
Створення сайту — студія «Ольвія»